Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Vélo Shop. Op de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" in verwijzing naar Vélo Shop. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten waartoe deze toegang geeft, wordt aangeboden door Vélo Shop aan de gebruiker die u bent, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen aanvaardt die hier worden vermeld.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons bedrijf te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), inclusief de voorwaarden , voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of toegankelijk via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaars en/of inhoudleveranciers zijn.Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of de Diensten ervan gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de acceptatie uitdrukkelijk daartoe beperkt.

Alle nieuwe tools of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepost, gaat u akkoord met de wijzigingen.Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten aan u kunnen verkopen. en diensten.

Alle productdozen worden gebruikt voor ontwerp-, ontwerp- en presentatiedoeleinden. Ze komen NIET met de product.s.

SECTIE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid in uw regio, provincie of staat heeft bereikt of overschreden en geeft u ons toestemming om uw minderjarige gezinsleden deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of wetten in uw rechtsgebied schenden bij het gebruik van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) .

U mag geen wormen, virussen of code die destructief van aard is, verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.SECTIE 2 – ALGEMEEN VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om iemand op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) verzendingen over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Service, elk gebruik van de Service of toegang tot de Service, of enig contact op de website waarmee de Service wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Koppen gebruikt in deze overeenkomst zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie op deze site onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van meer substantiële, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren. SECTIE 4 - SERVICE- EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service .SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan kan strikt onderworpen zijn aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. in de winkel. We kunnen echter de nauwkeurigheid van de weergave van kleuren op uw computerscherm niet garanderen. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, regio, geografie of gegeven jurisdictie. We staan ​​onszelf toe om dit recht per geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk product of dienstaanbod op deze site is nietig waar dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of anderszins verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of op dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven tijdens het bestellen. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarvan we denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie onze Retourbeleid.SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we u toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder de minste goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voor wat dan ook dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om te weten te komen over de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s) en deze voorwaarden te accepteren.

U kunt in de toekomst ook aanbieden nieuwe diensten en/of nieuwe functies via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe diensten en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Dienst kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid ervan te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen aan diezelfde derden te worden gericht.ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u, zonder ons verzoek, enige creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), geeft u ons het recht om te allen tijde en zonder beperking wijzigingen, kopieën, alle opmerkingen die u naar ons verzendt publiceren, verspreiden, vertalen en gebruiken in welke media dan ook. We zijn en zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten die naar ons eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van de partij of deze voorwaarden U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u indient en hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties , aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, en dit op elk moment zonder kennisgeving (inclusief na u uw bestelling plaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of verversingsdatum voor de Service of een gerelateerde website worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Service of op een gerelateerde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​plaatselijke verordening of internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel of wet te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te plaatsen of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Service of een site gerelateerd web in gevaar te brengen, evenals andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te crawlen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Service of een gerelateerde website, evenals andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen. voor het overtreden van de gebruiksverboden ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, certificeren of vertegenwoordigen op geen enkele manier dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, zonder vertraging of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of deze op elk moment kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.Vélo Shop, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs als nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of een dienst of product die ervan gebruikmaakt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of u ter beschikking is gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat ze zich kunnen voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of accessoires niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot maximaal toegestaan ​​door de wet.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Vélo Shop en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten te vrijwaren, verdedigen en vasthouden , licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaat, uitgegeven door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten door referentie, of uw schending van wetten of rechten van derden. SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en de partij is niet van toepassing worden geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit oordeel afbreuk doet aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen eerder hebben aangegaan tot de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.Als we naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u zich niet aan de u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.
ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de opsteller.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij we de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 1965 rue durivage, Terrebonne, QC, j6y1h2, Canada.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door dergelijke updates te plaatsen en/ of wijzigingen aan onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn gepost, gaat u akkoord met die wijzigingen.


ARTIKEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen met betrekking tot aan de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op contact@velos-shop.com.

.